Sök på turistmål.se:
 

Blängsmossen

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Blängsmossen på Billingen är en ca 430 ha stor högmosse. Den är en försumpningsmosse uppbyggd av vitmossor som har uppstått ur en försumpad skog och är alltså inte från början en igenvuxen vattensamling eller sjö.
Blängsmossen är en av Skaraborgs största högmossar som lånat drag från de vidsträckta Norrlandsmyrarna. Trots sin storlek är den nästan opåverkad av ingrepp. Mosseplanet är stort och har rikligt med tuvor och höljor där enstaka martallar tronar. Det kantas av stora blöta laggar där växtligheten är som rikast.

Här växer rosling, hjortron och sumpstarr. Sileshåret, som fångar insekter med sina klibbiga blad, växer nedsänkt bland vitmossan. Ljung och klockljung väljer torrare delar av mossen. Ängsullen, med sina snövita ulltottar, prunkar i stora bestånd på sommaren.

Från fågeltornet har man fin utsikt. Härifrån kan man få se rödbena, grönbena och gulärla. På våren kan man höra orrspel eller lyssna till de ensliga tonerna från en ljungpipare. Pärluggla och sparvuggla lockar i vårvinternatten. Den nordliga dvärgbjörken växer i södra delen av mossen. Den påträffas även i de två angränsande mossarna: Fjära- och Våtemossen.

Vintertid kan man få fantastiska skidturer längs det 8 km långa spåret, i gnistrande vinterlandskap eller i fullmånens sken. Blängsmossen avgränsas av ändmoräner i både söder och norr.

Öppettider

Året runt

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Blängsmossen ligger på norra Billingen, norr om vägen mellan Skövde och Lerdala. Mossen nås från en parkeringsplats söder om vägen, där den gör en skarp krök mot norr.

 

Kategorisering

 

Funktioner