Sök på turistmål.se:
 

Högsböla Ängar

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Högsböla ängar är en rest av de stora lövängar som förr fanns i Berg och som besöktes av Linné på 1700-talet. I övre delen finns en gammal löväng med många grova hamlade almar och askar kvar. Nedre delarna består av betesmarker från vilka du har utsikt mot sjön Lången och Kinnekulle. Ängarna är värda besök året om, men står i sin fulla prakt under våren och sommaren.

Restaurering av ängarna har skett i flera omgångar genom nyhamling av en stor mängd träd och röjning av de nedre, igenvuxna delarna. Flera grova ekar finns i ängarna och vissa av dessa bär spår efter stamkvistning. I buskskiktet märks hassel, hagtorn och nypon. Floran är rik och varierad med till exempel gullviva i stora mängder, St Pers nycklar, brudbröd, ramslök, vildlin och svinrot. I en träddunge slingrar sig murgröna upp för stammarna. Karaktärsfåglar är stenknäck, steglits och gröngöling. Högsböla skyddades som naturreservat 1968 och utvidgades 1990.

Ängarna nås via en parkering strax norr om Bergs prästgård. Billingeleden går genom området och för att alla ska kunna njuta av den vackra miljön, har ingången till reservatet handikappanpassats och en jämn väg har anlagts in i området. Den gör det möjligt för dem som är rullstolsburna att ta sig ända fram till lövängen.
Ängen har brukats genom slåtter och lövtäkt, för att få vinterfoder till kreaturen. Här finns flera naturtyper. Ek, ask och alm är vanliga träd. På fuktigare ängsmark växer mattor av ramslök och svalört. Torrare delar bjuder på blåsippa, vitsippa, gullviva och St Pers nycklar.
I de gamla ihåliga träden häckar bl.a. hackspettar, göktyta, rödstjärt och flugsnappare. Promenadvägen till ängen går i en fädrev, en stenmurskantad brukningsväg där boskapen drevs från byn till betesmarkerna.

Öppettider

Året runt

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Högsböla ängar ligger norr om Billingen, ca 1 km norr om Bergs kyrka. Parkeringsplats finns.

 

Kategorisering

 

Funktioner