Sök på turistmål.se:
 

Klasborgs och Våmbs ängar

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Klasborgs äng lockar till härliga utflykter på våren och försommaren. Området är en välbetad och mycket vacker naturbetesmark. Ytformerna är representativa för de geologiska bildningarna på Billingens östsluttning. Moränryggar och sänkor skapar en varierad växtlighet. Känsliga örter som slåttergubbe, solvända och backtimjan smyckar gräsmarken. Orkidén Adam och Eva har påträffats i hagen. Söderut finns en sluttande lund med hassel och riktigt grova ekar. Söder om Klasborgs äng, i kanten mot golfbanan, rinner Risängsbäcken.

Öppettider

Året runt

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Klasborgs och Våmbs ängar ligger på Billingssluttningen vid Våmb, strax väster om Skövde och söder om väg 49 mellan Skövde och Skara. Parkeringsplatser finns vid stora vägen samt vid Simsjövägen och vid Klasborgs bågskyttebana.

 

Kategorisering

 

Funktioner