Sök på turistmål.se:
 

Ulveksbackarna

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Kulligt tätortsnära landskap
Ulveksbackarna ligger på Billingssluttningen i norra delen av Skövde tätort. Det är ett utpräglat kamelandskap med kraftiga kullar och sänkor, som bildades i samband med senaste inlandsisens avsmältning. Nivåskillnaderna mellan de högsta topparna och de djupaste sänkorna är som mest ca 30 meter.
Vegetationen domineras av ek och björk samt hassel. Även fågelbär, hägg, lind och skogsolvon förekommer. Växter som du kan hitta är t.ex. vitsippa, tandrot, vårärt och rödblära. Områdets närhet till stadsbebyggelsen gör att det har en stor betydelse som närströvområde.

Öppettider

Året om

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Området nås från bland annat Ulveket och Ekängen där det finns p-plats vid Ekängens förskola. Trevliga promenadstigar finns i området.

 

Kategorisering

 

Funktioner