Sök på turistmål.se:
 

Bergs Kyrka

 Övrigt gratis  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Kyrkans torn är sannolikt av medeltida ursprung medan långhus och kor härrör från en grundlig ombyggnad 1774. Det gamla sockenmagasinet är uppförst av sten i två våningar, troligen under senmedeltiden, och är sannolikt kommunens äldsta profana byggnad. Dess ursprungliga ändamål var att härbärgera tiondesäden, inte bara för pastoratet utan eligt uppgift också för läroverket i Skara. Under en period frnå slutet av 1800-talet till 1925 fungerade byggnaden som skola. Idag används den som församlingshem. Bredvid kyrkogårdens norra ingång finns en gammal kalkstenstrappa. Denna väg tog man in kistan till s.k självspillingar. De fick inte tas genom den vanliga ingången.

Priser

Gratis

 

Kategorisering

 

Funktioner