Sök på turistmål.se:
 

Brattfors hytta

 Sevärda platser  |   Filipstad, Värmlands län

 

Beskrivning

Brattfors hytta är en av de äldsta i Värmland med rostugn, blåsmaskin och hyttredskap. Den finns med i jordeboken redan 1540.

Trots det ofördelaktiga läget, med ganska lång och dessutom besvärlig väg från gruvorna, uppstod här en betydande järnindustri med smidestillverkning.

Malm fraktades med hjälp av hästar och oxar över den branta Damshöjden. Malmleverantörer var troligen både Nordmarks- och Persbergsgruvorna. Vid Nordmarksbergs gruvor finns till exempel en gruva vid namn Brattforsgruvan, och den drevs troligen av bergsmän från Brattfors.

Verksamheten vid Brattfors hytta pågick fram till 1919 (med vissa uppehåll) och hyttan reparerades 1993.

Öppettider

Efter överenskommelse

Vägbeskrivning

Brattfors hytta ligger vid Rv 63, 1 mil sydväst om Filipstad.

 

Kategorisering

 

Funktioner