Sök på turistmål.se:
 

Biosfärleden

 Vandringsleder  |   Lidköping, Västra Götalands län

 

Beskrivning

2010 blev Vänerskärgården med Kinnekulle officiellt ett Biosfärområde. Området täcker delar av Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner och är ett av de biosfärområden Unesco utsett med målet att skapa en långsiktig och hållbar relation mellan människa och miljö. Besöksnäring är ett av de områden där Biosfärområdet arbetat med tillämpning av hållbarhetsperspektivet. Som ett led i detta arbete skapades ett flertal vandrings- och cykelleder. Här beskrivs enbart vandringsleden. Information om cykelleder finns under cykling på hemsidan.

Leden: Längden är totalt 136 km om man inte räknar med de alternativa vägvalen och sträckan kan t ex brytas ned i etapperna:

Läckö - Sunnersberg (26 km)
Sunnersberg - Lidköping (22 km)
Lidköping - Blomberg (14 km)
Blomberg - Hällekis (22 km)
Hällekis - Lugnåsberget (27 km)
Lugnås - Mariestad (25 km)
I kartan ovan har vi lagt in vandringsledens sträckning och förslag på några brytpunkter. Alla dessa, utom Blomberg, har någon form av övernattning. Däremot är Blomberg en bra startpunkt eller ett slutmål på en vandring. Dessutom kan Biosfärleden kombineras med Pilgrimsleden, Kinnekulleleden och andra alternativa vägval för att skapa en lämplig logistik utifrån egna önskemål.

Svårighetsgraden varierar mellan etapperna. Vissa delar som Hällekis-Lugnåsberget går i ett flackt landskap medan Blomberg-Hällekis har ett flertal stigningar och utförslut då sträckan går över platåberget Kinnekulle.

Biosfärleden för vandring är markerad med orange och använder en egen logga. Pilgrimsleden i Skaraborg är markerad med rött i Skaraborgsleders kartor för att skilja ut den från Biosfärleden. I verkligheten är dock vissa av Pilgrimsledens sträckor markerade med rött och andra med orange, men de har alltid S:t Olofskors som symbol på stolpar.

På hemsidan www.ekoturer.se finns mer information om biosfärområdet samt en Google-karta som visar ledens dragning. I Google-kartan finns gröna symboler du kan klicka på och öppna ledbeskrivningar som du kan spara eller skriva ut. Tryckt karta finns även att köpa på turistbyråer:

Läckö-Kinnekulle turistbyrå, tel 0510-200 20, www.lackokinnekulle.se
Mariestads turistbyrå, tel 0501-75 58 50, www.turism.mariestad.se
Biosfärområdet, tel 0501-39 31 94, www.vanerkulle.se
Kollektivtrafik i området drivs av Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, www.vasttrafik.se.

 

Kategorisering

 

Funktioner