Sök på turistmål.se:
 

Domneån

 Vandringsleder  |   Jönköping, Jönköpings län

 

Beskrivning

Leden: Det 21 ha stora reservatet vid Domneåns mynning är kontrastrikt. Området längs ån är en relativt öppen ravin med kärr och frodig lövskog som flankeras av en flack barrskogsbevuxen grus- och sandplatå på respektive sida. Spår från bäver förekommer och med lite tur kan du även se älg kring våtmarkerna. Rundledens längd beror på var du börjar vandringen, men räkna med ca 2,5 km. Den lättvandrade leden markeras med orange färg. Som framgår av kartan finns även en badplats på respektive sida om Domnåns mynning. Båda har en fin sandstrand. Läs mer om naturreservatet Domneån på Länsstyrelsens hemsida.

Vägbeskrivning

Vägbekrivning: Sväng av väg 195 och följ Kortebovägen, dvs den norra infarten mot Bankeryd. Vik sedan in på Domsandsvägen och parkera på den relativt stora parkeringen drygt 600 m längre fram. Se kartan ovan. Alternativt tar du buss 101 (Gränna-Jönköping-Habo). Trafiken drivs av Jönköpings Länstrafik (www.jlt.se, tel 0771-444 333). Hållplats ´Domsandsvägen´ är markerad i kartan vid vägskälet Domsandsvägen / Kortebovägen.

 

Kategorisering

 

Funktioner