Sök på turistmål.se:
 

Fiskebäcks ängar

 Vandringsleder  |   Habo, Jönköpings län

 

Beskrivning

Leden: Naturreservatet Fiskebäcks ängar är en igenväxande löväng. Här finns ädellövsskog, samt hassel, asp, sälg, björk, klibbal, hagtorn, hägg och måbär. Våren är speciell med vitsippor och blåsippor som bildar stora, vackra mattor och ett intensivt fågelliv. Den ca 1 km långa rundleden är markerad med röda stolpar och är lättvandrad då den följer en lång ås med få stigningar. En informationstavla står vid parkeringen och på lövängen finns ett par bordsgrupper.

Vägbeskrivning

Fiskebäcks ängar ligger ca 2,5 km sydost om Habo tätort. Vik av väg 195 och fortsätt mot Fiskebäck. Efter drygt 500 m ser du en mindre parkering på din vänstra sida. Här startar reservatets vandringsled. Se kartan ovan. Alternativt tar du buss 101 (Gränna-Jönköping-Habo) som drivs av Jönköpings Länstrafik (www.jlt.se, tel 0771-444 333). Från hållplats ´Habo Väst-Göte´ följer du gång- och cykelvägen västerut och sedan småvägar till reservatet.

 

Kategorisering

 

Funktioner