Sök på turistmål.se:
 

Gamla Ekudden

 Vandringsleder  |   Mariestad, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Gamla Ekudden ligger i västra kanten av Mariestad och är ett rekreationsområde med stor potential. Det flacka och relativt öppna landskapet domineras av ek och tall. Under våren är Ekudden en välbesökt rastplats för vadarfåglar. För reservatsinformation se Länsstyrelsens hemsida. Vid Ekudden finns även en populär badplats och ett visst serviceutbud. Se service nedan.

Den orangemarkerade ´Biosfärleden´ korsar Ekudden. Från leden grenar ett flertal omarkerade stigar av. Då landskapet är relativt öppet och flackt inbjuder det även till strövtåg vid sidan av. I reservatets södra del finns ett fågeltorn.

Vägbeskrivning

Följ Marieforsleden väster om Mariestad centrum och sväng av mot Ekudden. Strax innan Ekuddens Camping svänger du av åt höger och parkerar vid Ekuddens tempererade bassänger. Se röda pilar och ´P´ i kartan.

Alternativt åker du tåg eller buss till Mariestad resecentrum. För trafikinformation se www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00. Från Mariestad centrum går du västerut och korsar Tidan. Från Residensbron kan du följa vandringsleden Residensbron-Sandviken. Du kan även korsa Tidan på en gång- och cykelbro från centrum. Se kartan.

 

Kategorisering

 

Funktioner