Sök på turistmål.se:
 

Kulturvandring i Nossebro

 Vandringsleder  |   Vara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Välkommen på en kulturvandring i Nossebro tätort. Leden passerar ett flertal historiskt intressanta platser och spännande konstverk. Promenadstråket längs Nossan ger även en härlig kontrast mot tätortsmiljön.

Kulturvandringen är ca 2,3 km lång. Den omarkerade leden går genom ett flackt och lättvandrat landskap. Informationstavlor har placerats längs leden.

En utförlig ledbeskrivning med karta finns på www.essunga.se. I högra spalten kan du öppna två PDF-varianter av ´Broschyr kulturvandring´. Ledbeskrivningen finns även på Kommunkontoret, Sturegatan 4, tel 0512-570 30, respektive Nossebrobadet, Marknadsgatan 4, tel 0512-570 43.

Vägbeskrivning

Större vägar som leder till Nossebro är väg 186 och väg 190. I kartan ovan har några lämpliga besöksparkeringar nära leden valts ut.

Alternativt åker du buss till Nossebro. Kollektivtrafik i regionen drivs av Västtrafik, www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00. Nossebro busstation är markerad i kartan.

 

Kategorisering

 

Funktioner