Sök på turistmål.se:
 

Färnebofjärdens Nationalpark

 Naturreservat  |   Sandviken, Gävleborgs län

 

Beskrivning

Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.
Artrikt djur- och växtliv

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet.

Det artrika djur- och växtlivet skapar många spännande möten: 270 olika kärlväxter blandas med ett 20- tal fiskarter, cirka 60 rödlistade insektsarter samt älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan utses till. Nedre Dalälven är ur naturvårdssynpunkt ett av Sveriges i särklass mest värdefulla områden. Färnebofjärden ingår i projekten ´Natura 2000´, ´Life+´ och i ´Ramsarkonventionen´.

Vägbeskrivning

Naturum Färnebofjärden ligger vid Gysinge Bruk i Gävleborgs län. Du tar dig lättast hit med bil eller buss. Gysinge Bruk ligger cirka 75 kilometer nordväst om Uppsala och 50 kilometer sydväst om Gävle. Sväng av mot Gysinge Bruk från riksväg 56 och följ därefter skyltarna mot naturum. Nationalparkens huvudentré på Mattön ligger endast några kilometer från Gysinge och naturum.

 

Kategorisering

 

Funktioner