Sök på turistmål.se:
 

Levene äng

 Historiska sevärdheter  |   Vara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Först by med gravsättning och sedan slåtteräng
På Levene äng fanns under forntiden en by. I områdets södra del ligger ett bygravfält från järnåldern, ett av landskapets största.
Idag finns inventerat ca 105 gravar, både högar och stensättningar. Genom byn gick fägatorna ut mot utmarken. Gårdarnas långa, smala tegar var åtskilda genom stensträngar.

Under medeltiden övertogs området av kungen och lades under kungsgården i Levene. Byn övergavs och marken blev slåtteräng.

Slåtterängen sköts genom röjning på våren, slåtter i juni, lövtäkt i juli och därefter betning. På grund av detta brukningssätt har kulturlandskapet kring den gamla byn bevarats.

Flora
Ängen är bevuxen med grova ekar, björk och hassel men även enstaka sötbärsträd.

På de magra markerna växer t ex vitsippa, prästkrage, blåklocka och slåttergubbe.

Vårperioden är marken täckt av vitsippor och ett underbart utflyktsmål för en tidig vårpicknik.

 

Kategorisering

 

Funktioner