Sök på turistmål.se:
 

Bastöna Gammelgård

 Historiska sevärdheter  |   Vara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

En unik plats för lugn och stillhet.
Bastöna är en av Västergötlands bäst bevarade gammelgårdar från 1860 talet. Det är få ställen i länet som möter en så avskild och lugn miljö som på Bastöna.

Hemmanet omges av den stora mossen, skog samt ett kulturlandskap med odlingsrösen och lämningar av nedlagda gårdar.
Idag består gården av två inredda bostadshus, en ladugård med oxavandring, ett mindre svinhus och utedass..

Bastöna ligger lummigt vackert inbäddat i gammalt odlingslandskap.
De som bodde här en gång i tiden hade 8 km till dagsverken på Håkan Månsgården.
Torpen hade inga moderniteter som indraget vatten och el och gården var i stort sett självförsörjande på vad jordbruk, fiske och skog gav. Det var ett strävsamt liv.

 

Kategorisering

 

Funktioner