Sök på turistmål.se:
 

Bergdala Glastekniska Museum

 Övrigt gratis  |   Lessebo, Kronobergs län

 

Beskrivning

Museet har som fokus att beskriva den utveckling som skedde inom den manuella glasindustrin från 1800-talets första halva.

Tidigare var huvudprodukterna från glastillverkningen dels fönster och dels exklusivt glas för de högsta samhällsskikten. Men under 1800-talets första halva introducerades massproduktion tack vare pressningen.

Den samtidiga tillväxten av en industriarbetarklass ledde till en snabb expansion inom glasindustrin. Detta skapade i sin tur en efterfrågan på mera elegant servisglas för den växande borgarklassen.

Museet visar de maskiner och förklarar den teknik som låg bakom denna förändring i den manuella glasindustrin.

Fokus ligger alltså inte på glaset som sådant utan på industri- och teknikhistoria. Museet har en unik samling maskiner och som besökare får man även prova att köra maskinerna och föreställa sig arbetarnas situation i det som kom att bli en stor exportindustri.

Vägbeskrivning

Museet ligger i en separat byggnad, det gamla sliperiet, omedelbart bakom Bergdala Glasbruk eller, som det numera heter, Bergdalahyttan.

 

Kategorisering

 

Funktioner