Sök på turistmål.se:
 

Dovrasjödalen

 Naturreservat  |   Askersund, Örebros län

 

Beskrivning

Ett 60 hektar stort naturreservat med 100årig barrblandskog och hällmarkstallskog. I reservatet finns tre långsmala sjöar i en djup sprickdal. Sjöarna omges av branta bergsväggar och underbar barrskog.
Naturreservatat bildades 1976 och har vid flertalet tillfället utvidgats i syfte att bevara detta särpräglade område. Fina vandringsleder finns runt alla sjöarna, kortast är 2,3 km och runt alla är 6,5 km.

 

Kategorisering

 

Funktioner