Sök på turistmål.se:
 

Svarthavet

 Naturreservat  |   Arvika, Värmlands län

 

Beskrivning

Svarthavet är ett 88 hektar stort naturreservat som i väster gränsar till Glaskogens naturreservat. Området är småkuperat och domineras av granskog. Det finns dalgångar med bäckar, våtmarker och sumpskogar. Vandringsled.

 

Kategorisering

 

Funktioner