Sök på turistmål.se:
 

Bäckafall

 Naturreservat  |   Nässjö, Jönköpings län

 

Beskrivning

Området är 67 hektar stort och ligger fyra kilometer sydväst om Nässjö. Syftet med naturreservatet är att bevara en gammal granskog. I granskogen finns källstråk där det växer sumpskog. Det står också stora och resliga aspar i skogen, vilka är viktiga för bland annat lavar.

Ett av målen för skötseln av reservatet är att få tillbaka djur som betar i skogen. En betad skog blir ljus och luftig och är till nytta för många arter. Ett annat mål är att anlägga en strövstig genom reservatet för att göra området till ett intressant utflyktsmål.

 

Kategorisering

 

Funktioner