Sök på turistmål.se:
 

Öjenäsbäcken Naturrservat

 Naturreservat  |   Arvika, Värmlands län

 

Beskrivning

Ett 40 ha stort naturrservat vid Öjenäsbäcken i Fiskevik där det finns och skyddas bland annat flodpärlmussla och öring samt ett hundratal vattenlevande insektsarter och flera ovanliga och hotade mossor. Här finns även olika kulturspår så som lämningar från tiden då det flottades timmer.

 

Kategorisering

 

Funktioner