Sök på turistmål.se:
 

Örbacken kalkkärr

 Sevärda platser  |   Mjölby, Östergötlands län

 

Beskrivning

Mjölbydeltat är en isälvsavlagring ca 5 km norr om Mjölby. Nedanför deltats nordsluttning ligger ett kalkkärr som får sin karaktär av framvällande kalkhaltigt källvatten. I kärrets södra del, som ligger närmast deltat, kommer källvattnet fram ur grus och sand och bildar små vindlande, grunda bäckfåror. Här fälls en del av kalken ut som en skorpa på växtdelar. Mellan bäckarna är marken bevuxen med vackra mossor.
Kärret är spångat och längs spången finns ett öppet kärrparti med blekeflarkar som utgör vattensamlingar med kalkutfällningar. Det kalkhaltiga källvattnet ger upphov till en mycket rik flora. I kärret finns vackra orkidéer och fjällväxten svarthö. Växten finns bara på några få platser i södra Sverige och antas ha hållit sig kvar sedan landisen försvann för ca 10 000 år sedan.
Örbacken är ett av Östergötlands finaste källkärr. Örbackens naturreservat bildades 1980 och har en yta på ca 10 ha. Det blev Natura 2000-område 2003.
Mjölbydeltats grundvatten kommer inte bara Örbacken till godo. Mjölby kommun har sin vattentäkt i Mjölbydeltat. Tillgången av naturligt grundvatten ökas på med hjälp av konstgjord infiltration med vatten från Stångån. Åvattnet pumpas upp till bassänger på Mjölbydeltat och får sjunka ned i marken och bli grundvatten.

Vägbeskrivning

Norr om Mjölby, koordinater (SWEREF00TM)
N=6470093
E=506916

 

Kategorisering

 

Funktioner