Sök på turistmål.se:
 

Carl-Gustafs kyrka

 Historiska sevärdheter  |   Karlshamn, Blekinges län

 

Beskrivning

Kyrkans historia är intimt förknippad med stadens. År 1664 fick Karlshamn, eller Bodekull som den hette från början, stadsrättigheter. Namnet Karlshamn erhöll staden år 1666.
Den 13 december 1680 påyrkade borgmästaren i staden, Christoffer Schröder, uppförande av en kyrka och borgarna förklarade sig villiga att tillskjuta medel.

Vem som utformade själva grundplanen till kyrkan, vars grundmurar blev färdiga 1681, vet man inte. Däremot vet man att det fortsatta kyrkbygget utfördes enligt ritningar uppgjorda av landshövdingen i Jönköpings län, generalmajoren Erik Dahlberg. Det är samme Dahlberg som upprättat stadsplanen för Karlshamns stad.

På grund av brist på medel kom arbetet med kyrkans uppförande att gång efter annan avbrytas och först 1693 (det årtal som står angivet på södra ytterväggen) var murarna färdigställda. År 1702 invigdes kyrkan och erhöll namnet Carl-Gustafs kyrka efter stadens grundläggare, Carl X Gustaf.

Kyrkans arkitektur ansluter sig till korskyrkans allmänna utveckling från stormaktstiden i Sverige. Från början fanns det klockor i kyrkans torn. Det visade sig emellertid snart att tornets konstruktion var för svag att bära klockor. Av den anledningen byggde man en fristående klockstapel, färdigställd 1760 och belägen nordost om kyrkan.

Dopfunten hör kanske till det som man särskilt lägger märke till, på grund av dess säregenhet. Den är av driven och punsad mässing och härstammar från år 1717 och kan vara gjord i Sverige eller i Nederländerna.

Kyrkan har under årens lopp genomgått många restaureringar. År 1981 målades bänkarna om i rödbrunt och en ny sakristia inreddes vid huvudingången. Den gamla blev till andaktsrum.

 

Kategorisering

 

Funktioner