Sök på turistmål.se:
 

Mörrums kyrka

 Historiska sevärdheter  |   Karlshamn, Blekinges län

 

Beskrivning

Den gamla kyrkans plan kan inte med säkerhet fastställas. Men sannolikt bestod den av ett rektangulärt långhus med ett smalare, rakslutet kor. Materialet var gråsten. Utvändigt var murarna vitputsade, yttertaket var lagt med tegel. Kyrkans utseende för övrigt är okänt. Möjligen var den gamla kyrkan uppförd under 1200-talet, dock inte som den första på platsen. Tidigare fanns en äldre kyrka uppförd kanske redan kort efter Eginos mission på 1060-talet. Antagligen var denna kyrka av trä.

1845-47 raserades kyrkan helt eller till övervägande delen. Den nuvarande kyrkan byggdes då upp enligt arkitekten I W Gerss ritningar. Man behöll den gamla kyrkans långmurar, men förlängde både mot öst och väst. Västtornet byggdes alldeles nytt, likaså sakristian. Bygget gjordes i gråsten. Utvändigt spritputsade man murarna. Fönster och dörrar är slätputsade med profilerad taklist. Fönstren är rundbågiga med järnspröjsar. Dörrar är raka, gulmålade med påsatta försilvrade trästjärnor (utom i väster). Yttertaket är klätt med tjärad plåt. I kyrkans golv är 20 gravstenar inlagda, dessutom en vid vardera norra och södra ingången.

 

Kategorisering

 

Funktioner