Sök på turistmål.se:
 

Kumla Golfklubb

 Golfbanor  |   Kumla, Örebros län

Vill du betala med faktura?
 Fråga oss först!

 

Beskrivning

Kumla Golfklubb invigde banan vid Högtorp nära Kvarntorp hösten 1986. Den är i huvudsak anlagd på mark som återställts efter den omfattande brytning av oljehaltig alunskiffer som inleddes i början av andra världskriget. Återställningen anses allmänt som mycket lyckosam och man anar inte mycket av den bakomliggande historien. Nordsjön, som banan går runt, är i själva verket ett av flera vattenfyllda dagbrott i området.

Golfbanan är en fullängds 18-hålsbana, lätt kuperad och på flertalet hål omgiven av lövträd, främst björkar. Layouten är varierad och två hål är inte lika. Banan kan betecknas som medelsvår. Vatten finns på fyra hål. Banan har på senare år fått många erkännanden för bra greener och ett allmänt gott skick.

Restaurang med rättigheter finns och är öppen alla dagar under golfsäsongen. Alla gäster är välkomna, även icke-golfare. Tel direkt till restaurangen 019-57 71 75.

GolfCamp
Golfcampen (se bild) ligger i direkt anslutning till klubbhusen och campinggäster har möjlighet att utnyttja klubbens omklädningsrum och sanitära anordningar. Rinnande vatten finns på campen som har 24 platser med el på fast och torr mark med gräs.

Golfcampen bör ses som en ställplats av bra kvalitet och inte som en fullständig campingplats. Den är inte avsedd för långtidsuppställning av husvagnar och husbilar.

Öppettider

GolfCampen öppen 15 april - 15 oktober. Anmälan och betalning sker i golfklubbens reception.

Priser

90 kr/natt inkl el i samband med golf.
Utan samband med golf 170 kr/natt inkl el juni-aug, övrig tid 130 kr/natt.

Vägbeskrivning

Ca 7 km öster om Kumla nära väg 51/52, varifrån skyltning finns. Från Örebro är det enklast att köra gamla Norrköpingsvägen förbi Behrn Arena och Universitetet. Ca 16 km från Universitetet. Skyltning från Kvarntorpsrondellen.

 

Kategorisering

 

Funktioner