Sök på turistmål.se:
 

Parken Zoo i Eskilstuna

 Djurparker  |   Eskilstuna, Södermanlands län

Vill du betala med faktura?
 Fråga oss först!

 

Beskrivning

Djuren på Parken Zoo

Gör en rundvandring i djurparken på Parken Zoo och se våra spännande och exotiska djur. Vissa är kända sedan tidigare, andra är nyinflyttade. Kom riktigt, riktigt nära och se dem i naturligt tillstånd på land, i vatten eller i luften. Starta er safari i fyra världsdelar - Asien, Afrika, Sydamerika och Australien - och upptäck många olika sorters djur.


Parken Zoo bidrar till att rädda världens djur

Djurparkernas roll har ändrats under åren. Från att ha varit enbart ett underhållande utflyktsmål, dit man gick för att se annorlunda och exotiska djur - är idag djurparkernas roll mycket större och viktigare.

Vi lever i en värld av klimatförändringar, nedsmutsning, förlust av biologisk mångfald och andra miljöhot. Djurparkerna arbetar hårt för att bromsa förlusten av biologisk mångfald och det gör vi på många olika sätt. Djurparker världens över har enats om ett samlat dokument som alla ska följa. Dokumentet, eller Bevarandestrategin, som den också kallas, är ett styrdokument för hur vi ska kunna jobba så effektivt som möjligt med bevarande.

I Parken Zoo arbetar vi konkret med att bevara utrotningshotade djur och följer bevarandestrategin och dess olika delar genom bevarande av djur i djurparker och i naturen samt genom utbildning, information och forskning.

Priser

Se hemsida för aktuell information

 

Kategorisering

 

Funktioner