Sök på turistmål.se:
 

Järnleden

 Vandringsleder  |   Kristinehamn, Värmlands län

 

Beskrivning

Sommaren 2011 invigde Kristinehamns kommun första etappen av Järnleden – en 25 kilometer lång vandringsled genom såväl vacker natur som historisk terräng. Ledens historia har levandegjorts genom ett flertal informationstavlor med illustrationer av Kristinehamns-konstnären Kjell Sundberg. Bakgrunden till leden är järnets historiska betydelse för Kristinehamn – det var järnets väg till Vänern som drev fram stadsbildningen, och Kristinehamn var från 1700-talets mitt och 100 år framåt centrum för Bergslagens järnexport.

Våren 2013 invigs sträckan Hytte - Bergsjötorp, vilket gör att leden blir 30 km.

Järnleden utgörs delvis av vägar som användes redan på 1600-talet, då de tidiga järntransporterna sökte sig från Bergslagen ner mot Vänerkusten och Kristinehamn, eller Bro som orten hette innan stadsbildningen 1642. Efter stadsgrundandet kom järnet att transporteras längs den östligare Sjöändsvägen.

Järnleden ger dig möjlighet att vandra i järnets spår och följa dess väg till Vänern. Leden sträcker sig från Bergsjötorp och Sjöändan vid Bergsjön till Kristinehamns gästhamn. Du vandrar genom ett varierat landskap förbi små tjärnar, över myrmarker, genom skog och betesmark och längs gammal landsväg. Den omgivande skogen är mestadels barrskog med en del lövträd, såväl äldre högvuxen skog som ungskog.

Under färden passerar du flera historiska platser och sevärdheter, som två före detta järnbruk och en fornborg från järnåldern. Du skymtar ett herrgårdsområde med djupa historiska anor och ser det säregna Österviks kapell.

Längs med leden finns informationsskyltar på ett flertal platser.

Öppettider

Leden är öppen året runt men underhålls under perioden maj-oktober.

Vägbeskrivning

Följ skyltar från riksväg 26 och E18 mot Centrum i Kristinehamn. Kör mot hamn/gästhamn vid Coop Forum/Räddningstjänst/Lidl/Jysk.

 

Kategorisering

 

Funktioner