Sök på turistmål.se:
 

Högarps Bymuseum

 Museer  |   Vetlanda, Jönköpings län

Vill du betala med faktura?
 Fråga oss först!

 

Beskrivning

Högarps by har anor från 1400-talet. Den består av fem gårdar, varav en är i aktivt bruk

Från att tidigare varit naturreservat har nu Högarps by även blivit ett kulturreservat.

Byn bär en typisk prägel av äldre tiders skogsbygder i södra Sverige. Här syns seklers bruk av marken. Gamla åkrar med stenblock, odlingsterrasser och rösen kantas av stenmurar och gärdesgårdar. Här finns lövängar och hagmarker med hamlade träd.
Genom att småbruket bevarats och att byn ligger på ett grönstensmassiv är floran mycket rik. Här finns ungefär 140 arter som annars hittas inom fyra olika klimatzoner. Här växer bland annat Trollsmultron, Adam och Eva, Nattviol och Jungfru Maria nycklar.

Här ligger även ett bymuseum med föremål och utställningar som speglar den agrara omvandlingen från början av 1900-talet och framåt, med tonvikten på 40- och 50-talet.
En samlings- och serveringslokal och ett par enklare övernattningsrum (sju bäddar) finns till uthyrning.

Öppettider

Information och bokning ring: 0383-973 53 el, 070-289 78 84

 

Kategorisering

 

Funktioner