Sök på turistmål.se:
 

Kilsravinerna

 Naturreservat  |   Kil, Värmlands län

 

Beskrivning

Kilsravinerna, ligger strax söder om Kils centrum, tros ha bildats under några nederbördsrika perioder efter senaste nedisningen, innan vegetationen hunnit få fäste.

Ravinerna domineras av barrskog med inslag av lövskog, mestadels gråal. Flera växter som vanligtvis återfinns längre söderut trivs i ravinernas gynnsamma växtklimat.

År 2006 tog kommunfullmäktige beslut om att bilda naturreservat i Kilsravinerna. Detta är det första kommunala reservat som skapats i Kil.

Referenslitteratur:

Frej Alsterlinds bok Kilsbygden.

 

Kategorisering

 

Funktioner