Sök på turistmål.se:
 

Apertins raviner

 Naturreservat  |   Kil, Värmlands län

 

Beskrivning

Apertins raviner ligger vid Apertin herrgård väster om sjön Norra Hyn. Redan 1936 skyddades ravinsystemet som naturminne. Därmed är Apertins raviner länets äldsta naturskyddade område. 1991 utökades området och skyddet gjordes om till naturreservat. Länsstyrelsen står för skötseln.I ravinerna växer en rik och varierad flora. I och runt omkring ravinerna växer stora och gamla lövträd av ask, lind och lönn samt storvuxna granar. I ravinerna finns många olika typer av örter, där den storvuxna ormbunken strutbräken kanske är den mest i ögonfallande. Fågelfaunan i ravinerna är rik. Här häckar bland annat kattuggla, gröngöling och skogsduva.

 

Kategorisering

 

Funktioner