Sök på turistmål.se:
 

Valleområdet

 Naturreservat  |   Skara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Mot sluttningen av berget Billingen i öster har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande landskap.
När inlandsisen smälte bort för 10 000 år sedan blev det kallare under några århundraden. Isen låg därför kvar och stora älvar i isen och lossbrutna isberg bildade med hjälp av grus och sand ett starkt kuperat landskap, som brukar kallas för kamelandskap (uttalas kejm). Ett virrvarr av grusåsar, kullar, moränryggar, åsnät och platåer inramar sänkor där det ofta ligger en sjö eller ett kärr.

Landskapet är också mycket varierat på det sättet att ängar, betesmarker och åkrar växlar med sjöar och ädellövskog.

På en liten yta, ca 1100 ha, finns faktiskt sex naturreservat med olika flora och fauna. Gammalt kulturlandskap med hagar, odlingsrösen och stengärdsgårdar, lundar med ädellövskog, kalkkärr med orkidéer, prunkande blomsterängar och rofyllda fiskesjöar...

 

Kategorisering

 

Funktioner