Sök på turistmål.se:
 

Nohlmarken

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Nohlmarken på den södra sidan av Billingen är ett naturreservat som genom röjning, slåtter och djur på bete har blivit ett av Skövdes mest artrika områden. Speciellt känt är det för alla orkidéer som växer här – till exempel ängsnycklar, skogsknipprot, brudsporre och tvåblad. En tredjedel av alla orkidésorter som finns i Sverige växer i Nohlmarken!

Öppettider

Besöks helst på sommaren då orkidéerna blommar som mest.

Vägbeskrivning

Nohlmarken ligger strax söder om Skultorp och nås från en parkering vid Loringavägen. En trevlig naturstig går genom området.

 

Kategorisering

 

Funktioner