Sök på turistmål.se:
 

Fiske i Färgensjöarna

 Fiskeställen  |   Hylte, Hallands län

 

Beskrivning

Färgensjöarnas fiskevårdsområde omfattar förutom de tre Färgensjöarna även Hallasjön, Holmsjön och Yabergssjön. Sjöarna är belägna vid vägen vägen mellan Färgaryd och Femsjö. Färgensjöarna har ett gott bestånd av gös, men det finns även gädda, abborre, mört, braxen och ål. I övriga sjöar har fritidsfiskaren störst chans att få gädda, abborre, ål och mört. Det går att ro under broarna som delar färgensjöarna.

 

Kategorisering

 

Funktioner