Sök på turistmål.se:
 

Lintalund naturreservat

 Naturreservat  |   Hylte, Hallands län

 

Beskrivning

Området kring gården Lintalund utgör en välbevarad rest av ett ålderdomligt kulturlandskap.
Ett stort antal odlingsrösen vittnar om gångna tiders odlarmöda. Reservatet är 14 hektar stort. Närmast gården ligger en äng som fortfarande brukas på traditionellt sätt med årlig lieslåtter. Andra kulturhistoriska spår är de hamlade träden i ängens norra del.

 

Kategorisering

 

Funktioner