Sök på turistmål.se:
 

Kloö naturreservat

 Naturreservat  |   Hylte, Hallands län

 

Beskrivning

Kloö är en liten fastmarksö på 10 hektar mitt ute i Kloö mosse bevuxen med naturskog av tall, gran och björk. Den omgivande Kloömossen ger reservatet vildmarksprägel.

 

Kategorisering

 

Funktioner