Sök på turistmål.se:
 

Mogölsmyren

 Naturreservat  |   Hylte, Hallands län

 

Beskrivning

Reservatet omfattar en del av Mogölsmyren, vilken är en del av ett större myrkomplex tillsammans med den närliggande Ringsmossen. Området består av 33 hektar nästan orört myrområde med både sluttningsmyr och högmosse.

 

Kategorisering

 

Funktioner