Sök på turistmål.se:
 

Området vid Ry

 Naturreservat  |   Hylte, Hallands län

 

Beskrivning

Ry är en vacker by några kilometer norr om Kinnared. Här finns ett gammalt odlingslandskap med smala tegar och ogödslat naturbete, skött med van och flitig hand genom generationer. Gårdens utseende har knappast ändrats under tidens gång. Här blommar de traditionella hagmarksväxterna
rikligt. Byn är värd ett besök för såväl botaniker som den historieintresserade.

 

Kategorisering

 

Funktioner