Villkor för rekommendationer

Inledning

På denna sida hittar du de allmänna villkor som gäller för tjänsten Rekommendationer på Turistmål.se. Syftet med tjänsten Rekommendationer är att besökare skall kunna tipsa varandra om positiva upplevelser.

Grundläggande villkor

Som användare av tjänsten Rekommendationer måste du:

  1. Ange sanningsenliga och korrekta uppgifter.
  2. Se till att texten beskriver och handlar om det aktuella turistmålet.
  3. Skriva på svenska, engelska eller tyska.
  4. Se till att texten är lämplig för alla typer av besökare, man bör t.ex. unvika svordomar och andra ord som kan uppfattas som sötande eller otrevliga.
  5. Hålla sig till Svensk lag.
  6. Vara minst 18 år gammal.
  7. Skriva en rekommendation, dvs majoriteten av texten skall ha en positiv anda och beskriva turistmålet på ett positivt sätt. Om turistmålet har behandlat dig som besökare fel, brutit mot lag, branschregler eller god affärssed bör du i första hand kontakta turistmålet direkt och i andra hand konsumentrådgivare för att söka rättelse.

Turistmål.se granskar löpande tjänsten och kan t.ex. stänga av personer som inte föjer dessa villkor.

Informationssäkerhet

All information i systemet behandlas strikt konfidentiellt. Kontaktuppgifter till dig som skriver en rekommendation förblir hemliga för alla utom Turistmål.se. Dessa uppgifter använda endast i analytiskt syfte och ges inte ut till tredje part.