Sök på turistmål.se:
 

Örnanäs kulturreservat

 Historiska sevärdheter  |   Osby, Skånes län

 

Beskrivning

Örnanäs gård är ett kulturreservat som visar på en gårds utveckling i nordöstra Skånes skogsbygd. Örnanäs omnämns i skrift redan 1584 men visar idag framför allt på bygdens utveckling under 1800- och 1900-talet.

Örnanäs har ett av de bästa exemplen på de bondeskogar som växte fram i början av 1900-talet men som idag är mer sälsynta.

Vandra gärna i skog och mark, fritt eller efter de slingor som finns med guidning genom QR-koder.

Öppettider

Alltid öppet i naturen

Priser

Gratis!

 

Kategorisering

 

Funktioner