Sök på turistmål.se:
 

Garparör och Linnés Bokar

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Garparör är ett av de bättre exemplen på äldre odlingslandskap i Skövde. Området är mosaikartat och rymmer åkerlappar, öppna betesmarker, lövhagar, igenvuxna lövängar och lövskogar. I de öppna markerna finns rikligt med stenmurar och odlingsrösen. Tydliga klapperstensvallar är strandlinjer från Baltiska issjön.

I Garparörs nordvästra kant finns ett litet bokbestånd och vid Ingasäter, strax väster om Garparör, återfinns Linnés bokar. Träden är sju till antalet och den grövsta boken, som beskrevs redan av Carl von Linné på hans Västgötaresa 1746, bröts vid en storm 1997. Idag återstår en imponerande högstubbe.

Följ strövstigen genom Garparörs hagmarker och ängar. Stigen leder förbi en klapperstensvall från tiden då inlandsisen smälte och Baltiska issjöns strand gick här. Du passerar en lindäng med gamla ihåliga och hamlade träd, d.v.s. träd vars löv och kvistar skördats som vinterfoder.

Utmed bäcken som rinner genom Garparör finns rester efter kvarnar och kvarndammar. Här finns också domarringar, rösen och resta stenar. I odlingsrösena växer ofta ask, alm och lind. Göktyta, flugsnappare och nötväcka häckar i de ihåliga träden. Perfekt för en utflyktssugen familj eller den inbitne naturälskaren.

Öppettider

Året runt

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Garparör ligger ca 15 km norr om Skövde, längs väg 26 mellan Skövde och Mariestad. Vägvisning finns från stora vägen.

 

Kategorisering

 

Funktioner