Sök på turistmål.se:
 

Hene Dödisgroplandskap

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Söder om Hene finns ett kulligt kamelandskap. Åskullarna, med mäktiga lösa jordlager, har uppstått i samband med isavsmältningen och här finns spår från Baltiska issjöns strandlinjer. En av kullarna, Borgaberget, är av särskilt stort geologiskt intresse med flera tydliga hak och en markerad, utplanad överyta. Idag har många tidigare öppna marker i området växt igen och mindre lövskogspartier präglar området. Skogen domineras av triviallövskog med inslag av ädellöv och äldre granskog. Marken är kalkrik och påverkad av källutflöden som gör floran särskilt rik. Risängsbäcken med förgreningar sprider väta och fukt till omgivande marker.

Vid bäcken häckar strömstare och i vattnet simmar bäcknejonöga och öring. Vid Bergsbäcken tränger källvatten fram och gullpudran lyser gröngul i sin rätta miljö. Även den sällsynta dunmossan har sin växtplats här.

Heneområdet präglas av de skiften i markanvändning som skett under 1900-talet. Hene herrgård bildades 1847 genom en sammanslagning av mindre gårdar. Sedan början av 1900-talet har försvarsmakten använt området som skjutfält. Detta har bidragit till att skogen i området förblivit orörd.

Öppettider

Året om

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Hene Dödisgroplandskap ligger mellan Skultorp och Simsjön, nära sluttningen vid Risängen. Nås enklast via Billingeleden från Simsjön eller Skultorp.

 

Kategorisering

 

Funktioner