Sök på turistmål.se:
 

Herrhagen

 Naturreservat  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Herrhagen ligger strax väster om Simsjövägen, söder om Simsjön. Det är en stor ogödslad betesmark som delvis har karaktären av ekhage, delvis av öppen betesmark. I området finns stora ytor magra betesmarker med rik flora. En lång rad typiska gräsmarksväxter som stagg, blåsuga, ljung, slåttergubbe, granspira och backtimjan växer här. Även en rik flora av gräsmarksvampar har påträffats: i området finns cirka tio olika vaxskivlingar.

Herrhagen nås enklast från Simsjövägen.

Öppettider

Året om

Priser

Gratis

Vägbeskrivning

Herrhagen nås enklast från Simsjövägen.

 

Kategorisering

 

Funktioner