Sök på turistmål.se:
 

Garparör

 Vandringsleder  |   Skövde, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Reservatets västra del har en vacker och relativt stor bokskog, medan den östra och södra delen domineras av beteshagar. Odlingslandskapet sköts traditionsenligt med bete och hamling. I reservatet finns även ett flertal fornminnen. Namnet Garparör kommer från ett par mäktiga gravrösen från tiden kring bronsåldern. Wikipedia: ´Garp (fornisländska garpr), ursprungligen en oförfärad, stridsfärdig man.´

Tips: Passa på att ta en titt på Linnés bokar vid Ingasäter. Stammarna har en imponerande diameter.

Leden: Stigen runt Garparör är ca 2,2 km lång och är markerad med orange. Landskapet är relativt flackt och lättvandrat. Stigarna är bra, men i beteshagar bör du vara mer observant då djuren ibland river ned markeringar. Vi rekommenderar oömma skor. Det finns även nya leder som ansluter mot naturreservatet Ingasäter-Rödegården. Dessa är i nuläget inte inlagda i kartan ovan. Obs att lederna i båda reservaten saknar skyltning. Startar du från den östra parkeringen kommer du automatiskt in på leden runt Garparör. Utgår du från Ingasäter bör du fortsätta på grusvägen österut tills du når en led som viker av åt vänster (norrut). Då undviker du att hamna i ´fel´ reservat.

Längs leden i Garparör finns informationstavlor vid olika sevärdheter och ett par parkbänkar. Vid den östra parkeringen finns även tre bordsgrupper.

Vägbeskrivning

Naturreservatet Garparör ligger vid Billingens norra spets, ca 12 km rakt norr om Skövde. I anslutning till Garparör finns två parkeringar. I reservatets västra kant finns en parkering vid Ingasäter och i den östra kanten svänger du av väg 26 vid skylten mot Garparör och når en parkering efter 140 m.

Du kan även ta buss 613 (Skövde-Lerdala) och gå av vid hållplats ´Ingasäter´. Alternativt åker du buss 500 (Skövde-Mariestad) och går av vid hållplats ´Garparör´. Följ sedan skyltningen mot Garparör för att komma till leden

 

Kategorisering

 

Funktioner