Sök på turistmål.se:
 

Habo Hälsoslingor

 Vandringsleder  |   Habo, Jönköpings län

 

Beskrivning

Välkommen på en skön promenad i Habo tätort. Hälsoslingorna är härligt omväxlande då de har olika karaktär. Samtliga slingor är tänkta att gå motsols. Se pilar vid startpunkter i kartan. Lederna följer i stort trotoarer och gång- och cykelvägar för att ge fotgängare en trygg miljö. På Habo kommuns hemsida finns en bra karta med gatunamn. Där hittar du kartor i färg respektive svartvitt under ´Länkar´ i högra spalten.

Blå slinga är 7,5 km lång och startar vid Habo vårdcentrum. Slingan har en markering varje kilometer. Leden markeras med blått och har pilar i motsols riktning. Längd och kupering gör att leden hamnar runt medel i svårighetsgrad.

Röd slinga är 4,4 km lång och startar vid sporthallen. Leden har röda markeringar och pilar i motsols riktning. Den flacka sträckningen gör att leden hamnar runt lätt i svårighetsgrad.

Grön slinga är 4,1 km lång och startar vid sporthallen. Leden har gröna markeringar och pilar i motsols riktning. Den något kuperade sträckningen gör att leden hamnar runt meden i svårighetsgrad.

Gul slinga är 3,1 km lång och startar vid sporthallen. Leden har gula markeringar och pilar i motsols riktning. Den flacka sträckningen gör att leden hamnar runt lätt i svårighetsgrad.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 195 mot Habo och följ skyltningen mot Habo station eller centrum. Tips - skriv ut kartan som finns under länken ovan. En större parkering finns vid sporthalen på Munkvägen, vilket är en lämplig startpunkt för röd, grön och gul slinga. Lämplig startpunkt för blå slinga är parkeringen vid Habo vårdcentrum på Kärrsvägen. Båda parkeringarna är markerade i kartan ovan.

Alternativt tar du tåget till Habo (Skövde-Falköping-Mullsjö-Habo-Jönköping-Nässjö), eller buss från Mullsjö respektive Jönköping. Trafikupplysning: www.jlt.se, tel 0771-444 333. Bussar stannar vid tågstationen som markerats i kartan.

 

Kategorisering

 

Funktioner