Sök på turistmål.se:
 

´Hälsans Skara´ Ardala

 Vandringsleder  |   Skara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Parkerar du vid idrottsplatsen följer du enklast en 370 m lång belyst anslutning till elljusspåret. Den är inlagd som en vit punktad linje i kartan. Du stöter på hälsoslingan vid den f d banvallen. Obs att elljusspårets fortsättning inte är inlagd i den förenklade kartan. Från hållplats ´Ardala´ når du enklast leden genom att gå rakt österut till Stationsgatan. Hälsoslingan är 4,2 km lång och har markerats med röda skyltar i motsols riktning. Leden följer lågtrafikerade gator samt gång- och cykelvägar i en flack tätortsmiljö. En trycksak med en detaljerad karta är under framtagning.

Vägbeskrivning

Ardala ligger drygt 6 km väster om Skara. Följ E20 och sväng av mot Synnerby/Ardala. Efter Ardalaskolan tar du åt vänster mot idrottsplatsen och parkerar antingen vid Ardalaskolan eller vid vägslutet. Se P i kartan.

Alternativt åker du buss 103 (Skara-Ardala-Vara) och går av vid hållplats ´Ardala´. Se symbol i kartan. Linjen har täta turer. Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, tel 0771-41 43 00, www.vasttrafik.se.

 

Kategorisering

 

Funktioner