Sök på turistmål.se:
 

Naturreservatet Levene äng

 Vandringsleder  |   Skara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Levene äng är en stor och vacker ekhage som ligger i en gammal kulturbygd. I reservatet finns bl a gravfält från järnåldern och spår av fossila åkrar med smala åkertegar. Vid ängen låg en by som övergavs under medeltiden. Marken blev slåtteräng och den speciella miljön underhålls fortfarande genom röjning, slåtter, lövtäkt och betning. Levene äng är särskilt attraktiv under våren då vitsippor blommar i stora mattor. Reservatet är 16 hektar stort och är klassat som Natura 2000-område. På Länsstyrelsen hemsida finns mer information om reservatet.

Det finns ingen markerad stig. Den välbetade, plana och instängslade ekhagen passar utmärkt för korta strövtåg dit du själv vill.

Vägbeskrivning

Levene äng ligger strax nordväst om Stora Levene. Följ väg 187 från Vara eller Lidköping och vik av mot Grästorp när du når Stora Levene. Strax efter Levene kyrka svänger du av mot Levene äng. En mindre parkering finns vid reservatsgränsen. Skylten ´Fornminne´ pekar mot reservatet.

Alternativt kan du t ex ta buss 102 eller Kinnekulletåget (Vara-Lidköping) och gå av vid ´Stora Levene station´. Kollektivtrafiken drivs av Västtrafik, www.vasttrafik.se, tel 0771-41 43 00.

 

Kategorisering

 

Funktioner