Sök på turistmål.se:
 

Råda Vy

 Vandringsleder  |   Lidköping, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Råda Vy är ett attraktivt och lättillgängligt fritidsområde strax väster om Lidköping. Platsen är utgångspunkt för tre temastigar som handlar om kultur, natur, samt vatten och geologi. Vid Råda Vy finns en pagod med informationstavlor som ingående berättar om dessa teman. Här finns även bordsgrupper och grillplatser och en fin utsikt ned mot Lidköping med platåberget Kinnekulle i bakgrunden.

Lederna: Naturleden är 3,3 km lång och är markerad med grönt. Denna led inkluderar naturreservatet Lunnelid och stiftsreservatet Råda alskog. Vatten- & geologileden är 3,6 km lång och har blå markeringar. Kulturleden är 5,2 km lång och är brunmarkerad. De tre lederna går över Rådaåsen, en magnifik grusås som skapades under den senaste istiden. Terrängen är bitvis kuperad och vegetationen består av blandskog. Större delen av åsen täcks av barrskog medan lövskogen dröjer kvar i det som tidigare var ett kulturlandskap.

På www.lidkoping.se/upplevaochgora/friluftsliv/ finns en ledbeskrivning med karta. I Vänster meny klickar du på ´Naturstiger och vandringsleder´ och sedan ´Råda Vy´. I högra menyn klickar du på ´Råda Vy temaleder, karta´ som öppnar en PDF.

Tips: Passa på att ta en titt på Råda kyrka. Kyrkan är från tidigt 1100-tal. En intressant detalj är runstenen som murats in i kyrkväggen.

Vägbeskrivning

Obs att vägkartan ovan är något förenklad och visar bara de större vägarna. Alternativ 1. Från Örslösarondellen åker du västerut mot Örslösa och vid Härebacka svänger söderut mot Råda. Alternativ 2. Från Rådarondellen åker du västerut mot Råda och svänger sedan norrut mot Råda kyrka. Alternativ 3. Från väg 44 svänger du norrut vid Björksäter och åker mot Råda. Fortsätt till kyrkan.

Området har ett flertal parkeringar. Vid Råda Vy finns en mindre parkering som handikappanpassats. Något söder om Råda Vy finns en större parkering som är lämplig för övriga besökare. Se högra P-platsen i kartan. Härifrån följer du elljusspåret upp till Råda Vy. En större parkering finns även vid Råda kyrka, ungefär där bussarna stannar. Alternativt svänger du av vid kyrkan och åker till Rådåsgården där det finns ytterligare en stor parkering. Från Rådåsgården följer du sedan elljusspåret upp till Råda Vy.

Lidköping Resecentrum har bra buss- och tågförbindelser. Se järnvägssymbol i kartan. Tätortslinje 1 mot Råda utgår från Resecentrum och har relativt täta turer. Obs att det även finns en expressbuss 1 som inte går till Råda. För trafikupplysning v g kontakta Västtrafik, tel 0771 - 41 43 00, eller besök hemsidan www.vasttrafik.se.

 

Kategorisering

 

Funktioner