Sök på turistmål.se:
 

Etapp 1. Stenkällegården - Forsvik 30 km

Etapp 1. Stenkällegården - Forsvik 30 km

 Vandringsleder  |   Karlsborg, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Denna härligt omväxlande etapp går genom ett vackert skogslandskap
som genomkorsas av åsar och mindre bergsryggar. Terrängen
är bitvis kuperad, men får ändå ses som ett typiskt mellansvenskt
landskap. Leden följer bra stigar och ibland en lågtrafikerad väg. Bekväma
skor rekommenderas. Västra Vätterleden är markerad med
orange färg på träd, stolpar och pilar. Punkterna nedan hjälper dig
att planera vandringen efter dina förutsättningar.
Startpunkter: Västra Vätterledens etapp 1 startar vid Stenkällegården
och överlappar där mot Bergslagsleden. Under sommarsä-
songen trafikerar TourTiveden Stenkällegården, Granvik, Forsvik
och Karlsborg. Bussen måste förbokas. Undenäs liksom Forsvik
och Karlsborg trafikeras av Västtrafik. Se B, G, O respektive Q
under Service. Det finns även ett flertal parkeringsplatser utmed
leden, vilket ger våra besökare en stor flexibilitet.
Logistik: Från Stenkällegården till Stora Djäknasjön är det 5,3 km. Där
finns två alternativ mot Granvik: Det västra via Djäknatorp, (4,6 km)
och det östra via Djäknasundet (6,0 km). Från Granvik är det 8,7 km till
Stora Kalven. 1,0 km nordväst om Stora Kalven grenar sig leden.
Antingen går du direkt mot Kalvöåsen där de två grenarna åter möts
(4,4 km), eller så går du norrut mot Källebacken (5,1 km) där en
avstickare går till Undenäs (1,0 km). Från Källebacken är det 5,6 km
till Kalvöåsen och därifrån är det 6,0 km in till slussen i Forsvik där
etapp 2 mot Mölltorp ansluter.
Boende: Vindskydd finns vid Stora Djäknasjön, Djäknasundet och
Stora Kalven. Du har även ett bra utbud av alternativt boende utmed
leden. Ett flertal platser har vandrarhem, stugor och rum. Se
A-Q under Service.
Vattnet i våra sjöar och vattendrag håller en generellt hög kvalitet,
men då vi inte kontinuerligt tar vattenprover kan vi inte lämna nå-
gon garanti. Är du osäker bör du koka eller filtrera vattnet.

 

Kategorisering

 

Funktioner