Sök på turistmål.se:
 

Snäckedal

 Fornlämningar  |   Oskarshamn, Kalmars län

 

Beskrivning

Stanna till vid Snäckedal - en fornminnesplats i Misterhult och se en av Sveriges mest imponerande bronsåldersmiljöer. Inom ungefär en kvadratkilometer finns över 100 gravar med bland annat två stora rösen och en 45 meter lång skeppssättning. Storleken och antalet gravar tyder på att området hade en central betydelse under bronsåldern, då havet gick in här. För mer information: Oskarshamns Turistinformation, tel 0491-770 72.

 

Kategorisering

 

Funktioner