Sök på turistmål.se:
 

Sparlösastenen

 Historiska sevärdheter  |   Vara, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Sparlösastenen är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den är troligen från 800-talet och unik genom sin bildframställning och för att den både har samnordisk och svenska runor.

Sparlösastenen har text och bilder på alla fyra sidorna och även på toppytan. Det är oklart om stenen är ett historiskt eller juridiskt dokument, en poetisk skildring eller ett äreminne.

Stenen genomgick konservering 1982 och finns nu att beskåda i en särskild utställningshall i anslutning till Sparlösa kyrka där den tidigare varit inmurad.

Vad står det?
Runtexten har inskriptionen "Gisle gjorde detta minnesmärke efter Gunnar.
Texten är enligt Ivar Lindquist "ett religiöst dokument om en nordisk dyrkan av suveränen, starkt erinrande om den gamla indoeuropeiska kulten av konungen som bärare av tre gudomliga funktioner: den magiska suveräniteten, krigarkraften och fruktsamheten.
Alltså de tre egenskaper som germanerna förenade i Odins gestalt".

Sommartid är platsen ett populärt utflyktsmål och under sommarsäsong serveras kaffe i närliggande församlingshemmet som drivs av Sparlösa Byalag

 

Kategorisering

 

Funktioner