Sök på turistmål.se:
 

Ekornavallen

 Fornlämningar  |   Falköping, Västra Götalands län

 

Beskrivning

Ekornavallen är ett av Västergötlands märkligaste fornlämningsområden, beläget på en höjdryggssluttning ned mot ån Slafsan i Falköpingsbygden. Spännvidden i tid bland gravarna som finns här vittnar om bygdens stora betydelse under forntiden.

Tolv resta stenar, så kallade bautastenar, står uppställda nästan i en rak linje. Här gick förmodligen en forntida väg. I den muntliga traditionen berättas om bautastenarna. De anses ha blivit resta till minne av 19 riddare som stupade i slaget vid Falköping år 1389.

 

Kategorisering

 

Funktioner