Sök på turistmål.se:
 

Lennakatten Museijärnvägen i Uppland

Lennakatten Museijärnvägen i Uppland

 Upplevelser  |   Uppsala, Uppsalas län

Vill du betala med faktura?
 Fråga oss först!

 

Beskrivning

Upsala-Länna Jernväg passerar genom ett varierat och betagande landskap — över Uppsalaslätten, genom den täta Vedyxaskogen, ut i det öppna landskapet söder om Funbo kyrka, och slingrar sig sedan efter de inbjudande sjöarna Trehörningen, Lötsjön och Långsjön, innan den typiskt trollska roslagsskogen passeras före slutstationen Faringe.

Till Fjällnorabadet och friluftsgården finns det bussanslutning från Selknä under högsommaren. Borgardalsbadet har man inom synhåll från järnvägen mellan Löt och Länna och det går bra att cykla dit eller gå till fots längs Upplandsleden.

Järnvägen, stationerna och hållplatserns kan fungera som utgångspunkter för korta natur- och kulturpromenader i närmiljön men också längre utflykter till fots eller per cykel på det nätverk av gångstigar, vandringsleder och cykelvägar som står till buds. Cyklar, liksom hundar, tas med kostnadsfritt på Lennakattens tåg. Med karta i hand erbjuds utomordentliga möjligheter att upptäcka nya besöksmål.

Självklart går det också att ta Lennakatten till Uppsala.

Det finns också gott om näringsställen i anslutning till stationer och hållplatser efter (järn)vägen: restauranger, caféer och kiosker som kan hjälpa till att stilla hunger eller släcka törst.


Hyr ett eget tåg!
Det går att hyra ett eget tåg, som går på dag och tid som passar en själv bäst. Minsta vagnen rymmer 26 passagerare och den kan hyras utan att den nödvändigtvis måste bli fullsatt. Men det betyder också att stora grupper kan transporteras med ett och samma tåg. Med åtta vagnar efter något av föreningens starka ång- eller diesellok finns det plats för över 500 passagerare.

Tidtabell och trafikupplägg skräddarsys efter varje enskild beställares behov. Kontakta Ruth McKie, som är ansvarig för Lennakattens beställningstrafik, för förslag. Telefon: 018-25 75 71. E-post: rmk@srjmf.se

Öppettider

Se hemsidan för mer information.

Priser

Se hemsidan för mer information.

Vägbeskrivning

Stationsgatan 11
753 40 UPPSALA

 

Kategorisering

 

Funktioner